keyboard_arrow_left กลับ

4 เรื่องที่ครูอนุบาลต้อง “เข้าใจ” #อนุบาล เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กเล็ก

watch_later 18 ม.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

4 เรื่องที่ครูอนุบาลต้อง “เข้าใจ”

#อนุบาล เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กเล็ก แน่นอนว่าการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เลือกที่จะส่งลูกรักเข้าเรียนที่ไหนสักที่นั้น ได้ผ่านการคิดทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้ว

#อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่ใช้เป็นมาตรฐานในการเลือกอนุบาลให้กับลูกรักคือ #คุณครู โดยลักษณะของคุณครูอนุบาลต้องมีมากกว่าการสั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงความเข้าใจต่อธรรมชาติของเด็ก เข้าใจการเรียนรู้ของเด็กเล็กอย่างลึกซึ้งด้วย

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ