keyboard_arrow_left กลับ

📌มาตรการการดูแล “รถโรงเรียน”🚌🚌

watch_later 22 มิ.ย. 2563
person admin

📌มาตรการการดูแล “รถโรงเรียน”🚌🚌

“รถโรงเรียน” อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม แบ่งการบริการ รับ-ส่งนักเรียน เป็น 3 แบบ คือ
1.รับเช้า เย็นกลับเอง: เช้าบริการรับนักเรียนที่บ้าน เย็นผู้ปกครองมารับเอง
2.เช้าส่งเอง เย็นขึ้นรถ: เช้าผู้ปกครองส่งนักเรียนเอง เย็นขึ้นรถโรงเรียน
3.เช้า เย็นขึ้นรถโรงเรียน: ทั้งช่วงเช้าและเย็นใช้บริการของรถโรงเรียนเด่นหล้า

และได้วางมาตรการการดูแลเด็กทั้งรอบเช้า และบ่ายดังต่อไปนี้
“รอบเช้า”
• คัดกรองเข้มงวด (Extra Screening)
– ครู พนักงานขับรถ ตรวจวัดอุณหภูมิที่โรงเรียน
– ครูตรวจมือ เท้า ปาก วัดอุณหภูมิ นักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถ
– ครูบันทึกข้อมูลการคัดกรอง อุณหภูมินักเรียน
– นำนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
• งดความแออัด (Social Distancing)
– จำกัดนักเรียน 9-10 คนต่อรถโรงเรียน 1 คัน
– จัดที่นั่งในรถ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เบาะที่นั่ง
– แยกสัดส่วนที่นั่งรักษาระยะด้วยฉากกั้นระหว่างเบาะ
– เมื่อรับนักเรียนถึงโรงเรียน นักเรียนทยอยลงรถ (เว้นระยะห่างระหว่างลงรถ)
– ครูจัดนักเรียนยืนตรงจุดคัดกรองที่โรงเรียนกำหนด ตามขั้นตอนตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องเรียน
• มั่นใจว่าปลอดภัย (Safety Tracking)
– ครูบันทึกการมา การลาหยุดทุกวันลงในแบบฟอร์ม เช็คการขึ้น-ไม่ขึ้น พร้อมระบุสาเหตุรายบุคคล
– ครูติดตามนักเรียนที่หยุดรายคน นับตั้งแต่วันที่เริ่มหยุด จนถึงวันที่กลับมาเข้าเรียนตามปกติ
• สะอาดทุกจุดในเชิงรุก (Extra Cleaning)
– ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในรถโรงเรียนทุกคัน
– พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในรถทุกวัน ก่อน-หลัง การรับนักเรียน
• ลดการสัมผัส (Touchless Experience)
– ครูสัมผัสนักเรียนเท่าที่จำเป็น
– กรณีต้องสัมผัส (ครู/นักเรียน) ต้องล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง

“รอบบ่าย”
– ครูวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถโรงเรียน
– นำนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
– นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (สาขาเพชรเกษม)
เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ใน “โครงการบริจาคช่วยโควิด..เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19” โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

อ่านต่อ

21

ส.ค.

2564

ภาพบรรยากาศของเด็กๆ และกิจกรรมส่งผลงานในการเรียนออนไลน์ ของเด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มาให้ชมกันนะคะ
💚เรียนออนไลน์ที่อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ให้เด็กๆผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับความรู้ที่คุณครูได้สอดแทรกกับการทำกิจกรรม ทำให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนค่ะ

อ่านต่อ