keyboard_arrow_left กลับ

📌มาตรการการดูแล “รถโรงเรียน”🚌🚌

watch_later 22 มิ.ย. 2563
person admin

📌มาตรการการดูแล “รถโรงเรียน”🚌🚌

“รถโรงเรียน” อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม แบ่งการบริการ รับ-ส่งนักเรียน เป็น 3 แบบ คือ
1.รับเช้า เย็นกลับเอง: เช้าบริการรับนักเรียนที่บ้าน เย็นผู้ปกครองมารับเอง
2.เช้าส่งเอง เย็นขึ้นรถ: เช้าผู้ปกครองส่งนักเรียนเอง เย็นขึ้นรถโรงเรียน
3.เช้า เย็นขึ้นรถโรงเรียน: ทั้งช่วงเช้าและเย็นใช้บริการของรถโรงเรียนเด่นหล้า

และได้วางมาตรการการดูแลเด็กทั้งรอบเช้า และบ่ายดังต่อไปนี้
“รอบเช้า”
• คัดกรองเข้มงวด (Extra Screening)
– ครู พนักงานขับรถ ตรวจวัดอุณหภูมิที่โรงเรียน
– ครูตรวจมือ เท้า ปาก วัดอุณหภูมิ นักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถ
– ครูบันทึกข้อมูลการคัดกรอง อุณหภูมินักเรียน
– นำนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
• งดความแออัด (Social Distancing)
– จำกัดนักเรียน 9-10 คนต่อรถโรงเรียน 1 คัน
– จัดที่นั่งในรถ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เบาะที่นั่ง
– แยกสัดส่วนที่นั่งรักษาระยะด้วยฉากกั้นระหว่างเบาะ
– เมื่อรับนักเรียนถึงโรงเรียน นักเรียนทยอยลงรถ (เว้นระยะห่างระหว่างลงรถ)
– ครูจัดนักเรียนยืนตรงจุดคัดกรองที่โรงเรียนกำหนด ตามขั้นตอนตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องเรียน
• มั่นใจว่าปลอดภัย (Safety Tracking)
– ครูบันทึกการมา การลาหยุดทุกวันลงในแบบฟอร์ม เช็คการขึ้น-ไม่ขึ้น พร้อมระบุสาเหตุรายบุคคล
– ครูติดตามนักเรียนที่หยุดรายคน นับตั้งแต่วันที่เริ่มหยุด จนถึงวันที่กลับมาเข้าเรียนตามปกติ
• สะอาดทุกจุดในเชิงรุก (Extra Cleaning)
– ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในรถโรงเรียนทุกคัน
– พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในรถทุกวัน ก่อน-หลัง การรับนักเรียน
• ลดการสัมผัส (Touchless Experience)
– ครูสัมผัสนักเรียนเท่าที่จำเป็น
– กรณีต้องสัมผัส (ครู/นักเรียน) ต้องล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง

“รอบบ่าย”
– ครูวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถโรงเรียน
– นำนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
– นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ

25

ม.ค.

2564

ว่ากันว่า…พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก รองลงมาคือคุณครูในโรงเรียนอนุบาล

แล้วเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกถือได้ว่าเป็นครูคนที่สาม ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เลยทีเดียว

อ่านต่อ