keyboard_arrow_left กลับ

โครงการ..สายใยบ้านและโรงเรียน ชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2563

watch_later 14 ธ.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
✅โครงการ..สายใยบ้านและโรงเรียน ชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่าง 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563
เป็นโครงการ..การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้ทำโครงงานแต่ละเรื่องขึ้นมาเพื่อนำเสนอ
และสานสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ผูัปกครอง และคุณครู (ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน)

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ