keyboard_arrow_left กลับ

รับมือกับการเรียนออนไลน์ในเด็กเล็กอย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3

watch_later 11 มิ.ย. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

รับมือกับการเรียนออนไลน์ในเด็กเล็กอย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

12

ก.ค.

2564

ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนได้จัด พีธีไหว้ครู ออนไลน์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู

เพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ที่ดีงามของลูกศิษย์ พึงกระทำ ต่อครูบาอาจารย์ 

อ่านต่อ

3

ก.ย.

2564

  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรการตรวจประเมินตนเอง (พร้อมเปิดเรียน) วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าได้รับเกียรติ จากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค เข้าตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา

อ่านต่อ