keyboard_arrow_left กลับ

Denla Trilingual School (DLTS) คือ หลักสูตรของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากงานวิจัยการเรียนการสอนจากทั่วโลก

watch_later 9 มิ.ย. 2566
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
หลักสูตร DLTS มีความตั้งใจที่ต้องการจะให้นักเรียน มีความสุขกับการเรียน มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และรู้จักการเคารพตัวเองพร้อมกับการเคารพผู้อื่น ที่สำคัญเรามีความมุ่งมั่นมากว่าจะสร้างเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับสังคมในอนาคต … มาทำความรู้จักกับ หลักสูตร “DLTS หลักสูตรนานาชาติ 3 ภาษา” ให้มากขึ้นกันค่ะ
?หลักสูตร DLTS คืออะไร?
Denla Trilingual School (DLTS) คือ หลักสูตรของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากงานวิจัยการเรียนการสอนจากทั่วโลก เพื่อให้ได้ “วิธีการเรียนการสอน” ที่จะทำให้เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเป็นหลัก
? DLTS ใช้การสอนรูปแบบใด
หลักสูตร DLTS มีการสอนแบบ Play-based Learning : การเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการสอนและการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันค่ะ และสำหรับ Play-based Learning เป็นวิธีการสอนที่ให้เด็กนักเรียนเป็นคนนำเล่นกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง ผ่านรูปแบบที่เด็กนักเรียนต้องการ โดยมีครูเป็นผู้ที่มาทำกิจกรรมร่วม (Co-Player) เพื่อสอดแทรกความรู้วิชาการ พร้อมกับกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดการตั้งคำถาม เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดวิธีการแก้ไขปัญหา เกิดความยืดหยุ่นในความคิด รวมถึงเกิดการปรับตัวในการร่วมมือทำงานกับผู้อื่น
.
.
? กิจกรรมการเรียนของหลักสูตร DLTS
1. การเรียนภาษาอังกฤษ จากคุณครูเจ้าของภาษา: กิจกรรมทั้งหมดของหลักสูตร DLTS จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก
2. การเรียนภาษาจีนและภาษาไทย: ที่มีให้เด็กนักเรียนจะได้เรียน 6 คาบ ต่อสัปดาห์
3. การเรียน STEM / Coding / AI: การใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อการเรียนการสอน
4. การเรียน Circle Time – Center Time: กิจกรรมการเรียนที่จะช่วยส่งเสริมทักษะรอบด้านให้เด็กๆ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การจำแนกเสียง การคำนวณ และการเข้าสังคม
.
.
⭐️ สิ่งที่เด็กนักเรียนจะได้จากหลักสูตร DLTS
– มีความพร้อมในการไปเรียนต่อโรงเรียนสาธิต คาทอลิก นานาชาติ หรือการไปเรียนต่อต่างประเทศ
– มีพื้นฐานที่แข็งแรงด้านภาษาอังกฤษ และยังสามารถสื่อสารภาษาไทย จีนได้อย่างมั่นใจ
– ได้ค้นหาสิ่งที่นักเรียนสนใจ แล้วเพิ่มศักยภาพในสิ่งนั้น
– มีทักษะการคิดที่ดี นอกกรอบ สร้างสรรค์
– ได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง กิจกรรมการยืดหยุ่นร่างกาย ดนตรี ศิลปะ บทบาทสมมติ
– ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ ไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน
– ได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาตลอดทั้งวัน

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
?แผนกการเงินธุรการเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม
Line : @081fjlcd  https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=081fjlcd
Tel. 02-809-1793

?แผนกงานทะเบียนเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม
Line : @625iaeqt  https://lin.ee/To1gbYg
Tel. 02-809-1793

?แผนกงานรถโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม
Line : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=454acfym

?แผนกหลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School
ฝ่ายอนุบาล (Pre-school)
Line: @denla1979  https://lin.ee/lZ8nfMY
Tel. 02-809-1793

?แผนกหลักสูตร Denla Kids Club
Line :@ 637jqsui  https://lin.ee/oyuu98B
Tel.02-809-1793

?แผนกDenla Academy (คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน)
Line : @ 392abmps https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=392abmps
Tel. 02-809-1793

?แผนกประชาสัมพันธ์-เยี่ยมชมโรงเรียน -รับสมัครนักเรียน
Line : @denla1979  https://lin.ee/lZ8nfMY
Tel.02-809-1793

?สายตรงครูใหญ่
https://www.denlaschool.ac.th/petkaseam-contact/

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

14

มิ.ย.

2565

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเพลโต ฮอลล์ ชั้น 4 อาคาร 1 พิธีไหว้ครูในปีนี้ได้จัดขึ้นด้วยความเข้มงวดตามมาตรการ Social Distancing

อ่านต่อ

17

ก.ย.

2565

จดหมายสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 17/9/65 #เด่นหล้าพระราม  

อ่านต่อ

14

มิ.ย.

2565

อ่านต่อ