keyboard_arrow_left กลับ

ทำไมครูอนุบาลต้องมีสกิล “จิตวิทยาเชิงบวก” Positive Psychology

watch_later 2 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

ทำไมครูอนุบาลต้องมีสกิล “จิตวิทยาเชิงบวก” Positive Psychology

จิตวิทยาเชิงบวกคือการมองด้านที่สว่างแล้วดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมา เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเค้าผ่านกระบวนการเชิงบวก คำว่าจิตวิทยาเชิงบวกกับเด็กไม่จำเป็นต้องทำโดยนักจิตวิทยาหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถทำโดยพ่อแม่ ครู หรือผู้ที่แวดล้อมกับการเติบโตของเด็กได้ด้วยเหมือนกันค่ะ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ