keyboard_arrow_left กลับ

งานการประชุมแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนชายอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563

watch_later 21 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม โดย..ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้จัดโครงการ การประชุมแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนชายอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (จัดขึ้นรอบพิเศษเฉพาะ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ