keyboard_arrow_left กลับ

คุณครูร่วมกันติดสัญลักษณ์เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินภายในอาคาร เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเรียน

watch_later 16 มิ.ย. 2563
person admin

คุณครูร่วมกันติดสัญลักษณ์เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินภายในอาคาร เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในช่วงที่ 3  การรับนักเรียน และการคัดกรองสุขภาพ

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ