ความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ที่เพชรเกษม เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีเพียง 3 ห้องเรียน และนักเรียน 17 คน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กไทยและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ได้แก่

Denla Kids Club
Denla Playgroup

หลักสูตรเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน

Denla Integrated Program (D.I.P.)

หลักสูตรบูรณาการ

Denla English Program (D.E.P.)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Denla International Program (DLIP)

หลักสูตรนานาชาติ

Denla Primary School (DLPS)

โรงเรียนระดับประถม 3 ภาษา มาตรฐานนานาชาติ

และได้เปิดอนุบาลเด่นหล้า สาขาพระราม 5 ในปี 2549