library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 291 ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ Exclusive Open House ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ Exclusive Open House ครั้งที่ 5 กลับมาแล้ว เตรียมตัวให้พร้อม!! กับ Exclusive Open House ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ด่วนๆ มีเพียงรอบเดียว เวลาเดียวเท่านั้น สำรองที่นั่ง 02-809-1793  

29

มิ.ย.

2563

พิธีรับมอบเหรียญทอง / เกียรติบัตร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ / โรงเรียนสาธิตเกษตร / โรงเรียนมศว.ประสานมิตร

อ่านต่อ

23

มิ.ย.

2563

6 วิธี ช่วยพาลูกไปสู่ความฝัน

อ่านต่อ

22

มิ.ย.

2563

📌มาตรการการดูแล “รถโรงเรียน”🚌🚌

อ่านต่อ

22

มิ.ย.

2563

พ่อแม่เป็น “ทีมเดียวกับลูก” ได้ด้วย 6 เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้….

อ่านต่อ

22

มิ.ย.

2563

How to ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต “4Cs”

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

สำหรับผู้ปกครองที่พลาดกิจกรรม Exclusive Open House ครั้งที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อม!! กับ Exclusive Open House ครั้งที่ 2ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

สมองมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัวตามแต่ละช่วงวัย และมีงานวิจัยพบว่าพันธุกรรม การเลี้ยงดู รวมถึงสภาพแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็ก

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

ปัจจุบันการสอนให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนทักษะการใช้ชีวิต เพราะในโลกอนาคตเทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้มนุษย์ ทั้ง 4 ทักษะ

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ